【ZINO 濃睫毛增長液】

唔知各位baby有冇試過戴住個口罩時, 呼出黎d熱氣經口罩同鼻樑之間d縫向上升,加上3x度大熱天氣, 搞到兩條眼線溶哂變左黑眼圈


.
我就真係試過好多次, 係街上真係嚇親途人,又嚇親自己。 於是前排去左做飄眉同半永久眼線, 就算唔化妝出街都可以美美的。 但又有個問題wo~一對電眼好似差左d精神抖抖的眼睫毛。 明明唔想化妝,但又要痴兩條毛毛蟲, 好麻煩呀!! 有咩方法可以增長自身睫毛長度呢?
.
韓國製造的Zino 濃睫毛增長液 ,有美國專利 SymPeptide 激活睫毛囊配分 、水解角蛋白、多效肽、EGF 生長因子、複合草本精華、透明質酸及維他命 等多種成份。可促進睫毛生長速度,延長睫毛生命週期,自然增長。
.


加上海綿刷頭設計,把精華沿著睫毛根部掃開 ,再以刷毛將精華由內向外均勻掃遍每根睫毛。 可激活沉睡中的睫毛,睫毛量增多,提升睫毛濃密度。另外可修護受損睫毛,防脫落,令睫毛變粗、強韌捲翹。
.
最適合膚質睫毛短小、稀疏睫毛、經常化眼妝、植/燙睫毛的人士
.
用左14日明顯見到近眼頭嘅毛毛長咗2mm,整體睫毛量多咗,仲變得有彈性,揉下眼都無甩睫毛 !
.


【銷售點】
全線萬寧、ZINOSHOP、ZINOMALL 有售
ZINOMALL 購物網: https://www.zinomall.com/product-detail.php?product_id=842
.
【ZINO 濃睫毛增長液官網】
https://zino.hk/product/zino-eyelash-serum/
.
ZINO HK #Zino濃睫毛增長液